Läti Vabariigi õigusaktid näevad ette, et veebipoe omanik peab sätestama kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning samuti taganemisõiguse. Sellist lahtiütlust nimetatakse kauglepinguks (valitsuse eeskirjad).

Kaugleping 

Käesolevas veebipoes pakutavate kaupade müüja ühelt poolt (edaspidi – müüja) ja tellija teiselt poolt (edaspidi – ostja) sõlmivad järgmise lepingu: müüja kohustub ostjale müüma kaupu ja need kohale toimetama vastavalt ostja tellimusele.

Kohaletoimetamise ja tasumise kord

Ostja tellib kauba käesoleva veebisaidi kaudu, esitades tellitava kauba tüübi ja koguse. Ostjal on võimalus toote eest tasuda veebipoe maksevahendite abil või tasuda müüja koostatud ja ostjale e-postiga saadetud (tellimusele vastava) arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja see kehtib allkirjastamata. Müüja tagab kauba kohaletoimetamise 20 päeva jooksul alates kauba eest makse kättesaamisest, kooskõlastades kohaletoimetamise aja ostjaga.

Taganemisõigus

Ostjal on õigus tootest taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamise hetkest, saates müüjale taganemist käsitleva vastavasisulise kirja. Taganemise kirja vormi saadab müüja ostja nõudmisel ostjale e-postiga.

Seitsme päeva jooksul pärast taganemiskirja lähetamist on ostja kohustatud kauba müüjale tagastama. Kauba müüjale tagastamisega seonduvad kõik kulud kannab ostja.

Ostja ei saa taganemisõigust kasutada juhul, kui:

 • tellitud kaupa ei saa selle omaduste tõttu tagastada või see on kiiresti riknev või kiirkasutatav;
 • tellitud kaup valmistati individuaalse tellimuse alusel just ostjale;
 • ostja on avanud heli- või videosalvestise või arvutiprogrammi pakendi.

Läti Vabariigi tarbijakaitseseaduse artikli 12 lõige 6 sätestab, et „Tarbija vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise ajal”. Müüja jätab endale õiguse ostja taganemisõiguse kasutamisest keelduda või jätta kompensatsioonitasu maksmata toote kahjustumise, kasutamise ajal toote hooletu käsitlemise või juhiste eiramise korral, kui toote originaalpakend on kaotsi läinud või kui selle pakend on oluliselt kahjustada saanud.

Andmetöötlus

Tellimuse vormistamisel vajaliku teabe sisestamisel kinnitab ostja, et on tutvunud eeskirjadega ja nõustub, et tema esitatud andmeid kasutatakse selleks, et müüja saaks ostja tellimuse vastu võtta ja kauba kohale toimetada Läti Vabariigi õigusaktide nõuete kohaselt. Teabe sisestamisel nõustub ostja, et talle saadetakse tema esitatud e-posti aadressile ostja tellimuse töötlemisega seonduvaid teateid.

Kuidas osta?

Kaupu on võimalik osta, vormistades veebipoes tellimuse. Toote kirjelduse lehel klõpsake nuppu „Lisada ostukorvi“ ja tellimuse vormistamiseks suunduge ostukorvi. Ostukorvis valige makseviis ja kohaletoimetamise viis (kui kasutate kohaletoimetamist pakiautomaadi kaudu, valige ka teile lähim pakiautomaat, kust tellimuse kätte saate). Kui soovite, et toode toimetatakse teile kulleriga kätte jube järgmisel päeval (kohaletoimetamine tööpäeval kella 14.00ni), esitage oma täielik aadress (sh sihtnumber).

Ostutingimused

 1. Kuna SIA AD Promo pakutavate kaupade müük toimub Läti Vabariigi tarbijakaitseõiguste seaduse (PTAL) artikli 10 kohaselt internetis avaldatud pakkumise kaudu, sõlmitakse sel juhul ostja ja müüja vahel kaugleping, kui ostja teeb tellimuse.
 2. SIA AD Promo kõik toodete hinnad on esitatud koos käibemaksuga (KM), mis on 21%. Kauba kohaletoimetamise teenuse maksumus kauba märgitud hinnas ei sisaldu.
 3. Veebipoodi paigutatud kaubad ja hinnad on informatiivsed. Tootel märgitud hind kehtib tellimuse tegemise ajal.
 4. Tellitud toote ja valitud kohaletoimetamise teenuse eest saab tasuda pangaülekandega.
 5. Toote tellimisel võite sellele meie märgitud aadressile ise järele tulla, saada kauba kätte mõnes konkreetses pakiautomaadis või võime selle teile kohale toimetada kullerifirma kaudu. See toimetab tellitud toote kohale kliendi määratud aadressile. Kõikidel juhtudel kooskõlastatakse toote kohaletoimetamise aeg iga kliendiga individuaalselt.
 6. Enne ostetud toote kasutama hakkamist lugege palun hoolikalt läbi toote kasutusjuhend ja kasutage toodet ainult selle tootja juhiste kohaselt vastavalt toote omadustele ja ettenähtud kasutusotstarbele.
 7. Kui olete ümber mõelnud ja otsustanud ostust keelduda, siis sätestavad Läti Vabariigi tarbijakaitseseadus (PTAL) ja valitsuse eeskirjad nr 207 „Kauglepingute eeskirjad“ (valitsuse eeskirjad nr 207), et ostjal on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ja tagastada veebipoest ostetud toode müüjale.
 8. Kauba kvaliteedi kohta laekunud kaebused lahendatakse Läti Vabariigi tarbijakaitseõiguste seaduse (PTAL) sätete kohaselt vastavalt kohaldatavatele valitsuse eeskirjadele nr 631. „Lepingutingimustele mittevastava kauba või teenuse suhtes tarbija nõude esitamise ja läbivaatamise kord“ (valitsuse eeskirjad nr 631).
 9. Käesolevate tingimustega nõustudes nõustute, et SIA AD Promo töötleb esitatud andmeid. Esitatud andmed on vajalikud selleks, et saaksime tagada kauba kohaletoimetamise ning et kauba saatelehti ja ostudokumente vormistada. Andmetöötlus toimub isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt.